Nationale kliniske retningslinjer for hjernerystelse

I marts 2019 startede “Dansk Center for Hjernerystelse”. Det er en 4-årig satspuljebevilling fra Sundhedsministeriet.

Det ligger på Center for Hjerneskade, som i mange år har haft tilbud til langvarige følger af hjernerystelse.

Formålet er rådgive de fagprofessionelle, så de kan tilbyde en mere ensartet information til de hjernerystelsesramte. Centret skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer for hjernerystelse. Det har ikke eksisteret indtil nu. Og derfor er det meget forskelligt hvad lægerne siger.

Link til Dansk Center for Hjernerystelse