Det er hjernens lymfesystem, som bliver skadet

Det har altid været et problem, at man ikke har kunne måle langvarige følger af hjernerystelse. Men nu er der kommet noget interessant forskning, som viser hvordan hjernens lymfesystem fungerer dårligere efter at ha slået hovedet. Det er ret nyt, at man overhoved kan måle på lymfesystemet i hjernen. Og endnu bruger man kun teknikken på forsøgsdyr.

Men ud fra al viden om lymfesystemet, så passer det her rigtig godt på følger af hjernerystelse. Og det er en kæmpe hjælp til hvad man skal gøre for at få det bedre. Jeg har massive erfaringer fra mit eget lange forløb og jeg har hørt grundige detaljer fra rigtig mange ramte. Det her passer så godt. Både på hvordan skaden føles og hvorfor den udmønter sig forskelligt. Og det passer på den måde man får det bedre på.

 

Hjernens lymfesystem

Det var først i 2013 at hjernens lymfesystem blev kendt. Indtil da kendte man kun til, at der var et lymfesystem i resten af kroppen. Ligesom vi har blodårer i hele kroppen, kan man se lymfekarrene. Blodet fører næringsstoffer til cellerne og lymfen fører affaldsstoffer væk fra cellerne.

Men man kan ikke se de samme lymfekar i hjernen. Det har vist sig, at det er fordi det fungerer på en anden måde inde i hjernen. 90% af oprydningen i hjernen foregår mens vi sover. Noget klapper sammen på mikro-niveau, så lymfen kan rense ud. Det blev først bevist i 2013. Det er blevet navngivet “the glymphatic system”, fordi det foregår i hjernens gliaceller (så glymphatic er en sammentræking af glia + lymphatic). Gliaceller er støtteceller til neuronerne.

Det her passer med, at en hjernerystelses-skade i sig selv ikke betyder, at man har mistet indlærte ting som fx et sprog eller at kunne regne. Det ligger nemlig i neuronerne. En hjernerystelses-skade handler mere om, at man ikke kan være så aktiv som før. Det passer med at skaden ligger i hjernens støtteceller. Typisk oplever man, at man godt kan lave noget aktivt, men så kommer “regningen” bagefter = man får værre symptomer efter en anstrengelse. Det passer med at hjernen har svært ved at “rydde op”. Når vi er aktive skal hjernen bruge energi og der produceres affaldsstoffer. Sådan er biologiske processer.

Når hjernen skal rense ud, foregår det ikke kun via gliacellerne inden i hjernen, det skal også føres ud af hjernen. Det foregår i hjernehinderne med spinalvæsken mellem hjernen og kraniet. Den proces blev videnskabelig påvist i 2015 og navngivet “meningeal lymphatic system” (meningeal betyder hjernehinder). En af forskerne bag opdagelsen forklarer nærmere i dette foredrag www.youtube.com/watch?v=0n7Hq1vBh8E 

Når man slår hovedet, er det netop her man får slag indenfor hjerneskallen: et brat slag stopper kraniet, mens hjernen bumper frem og tilbage inde i spinalvæsken (det findes der adskillige videoer på nettet, som viser). Det er netop her på hjernens overflade at lymfesystemet skal dræne ud af hjernen. Og de kanaler kan blive skadet ved slaget.

At slag mod hovedet nedsætter hjernens lymfe-aktivitet blev påvist ved at måle på mus, se forsknings-artikel fra 2020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32913280/

Øverst ses normal lymfe-aktivitet i hjerner på mus (den røde farve)

.

Nederst er mus efter hjernerystelse. Her er meget laverer aktivet (meget mindre rødt)

.

Det her blev allerede foreslået i 2018 som en forklaring på langvarige symptomer efter at ha slået hovedet: “Glymphatic system disruption as a mediator of brain trauma and chronic traumatic encephalopathy” www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763417302282  

Symptomer

Hvordan kan problemer i hjernens lymfesystem hænge sammen med de forskellige symptomer, ramte oplever efter en hjernerystelse ?

Træthed: når affaldsstoffer ophobes, føler man sig træt og uoplagt. Det er ligesom hvis man ikke har sovet en nat, selvom man i øvrigt er rask – så er der ikke ryddet op i hjernen om natten og så er man meget uoplagt næste dag.

Hovedpine: slem nok ophobning af affaldsstoffer giver smerter. Det er også derfor man kan opleve, at hvis man har fået slem hovedpine efter en overanstrengelse, så kan man hvile den væk bagefter.

Der er en lang række symptomer, som kun nogle ramte har, fx problemer med øjnene. Hvis lymfesystemet nær øjnene er skadet, så har det svært ved at rense ud og så fungerer øjnene dårligere.

Nakkespændinger, kæbespændinger: det kan være lymfesystemet til disse steder, som fungerer dårligt, men det kan også være traume-reaktion, som gør at man spænder op (læs nærmere under Det limbiske system).

Hvordan kan man bruge det til at blive rask ?

Det her forklarer hvorfor det hjælper at hvile -> det giver lymfesystemet tid til at rydde op

(fortsættes)